Klimat

Informacje o warunkach klimatycznych obszaru, na którym położona jest nasza szkółka

Szkółka położona jest u progu Bieszczad, około 300 m n.p.m. i według Bugały, Chylareckiego i Bojarczuka leży w V strefie klimatycznej. Według Alfreda Rehdera - byłego dyrektora arboretum w Bostonie, który opracował plan stref klimatycznych dla USA - w strefie IV, gdzie temperatury zimą wahają się od -23,3°C do -28,9°C; Według USDA natomiast - w strefie IVa.

Z własnego doświadczenia wiemy jednak, że zimy w Birczy są bardzo mroźne, a temperatura spada tu nawet do -35°C i potrafi utrzymywać się na tym poziomie stosunkowo długo. Lato natomiast jest upalne i deszczowe, temperatury dochodzą do 35-36°C.

Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowany został spadek intensywności opadów, co znalazło odzwierciedlenie w konieczności zwiększenia zużycia wody do nawadniania szkółki w trakcie trwania sezonu letniego.

facebook