O szkółce

Szkółka została założona w 2001 roku przez mgr inż. Wiesława Krajewskiego i jego żonę Barbarę. Następnie, po ukończeniu studiów, dołączyli do nich synowie Wojciech i Aleksander. Obydwaj odbywali praktyki w Stanach Zjednoczonych, skąd przywieźli bagaż doświadczeń i rozwiązań technologicznych, ale także świeże i nowoczesne spojrzenie na biznes, jakim jest szkółkarstwo ozdobne.

Szkółka zajmuje powierzchnię 30 ha (nasadzenia w gruncie 20 ha, kontenerownia 2 ha) i nadal się rozwijamy. Położona jest u podnóża Bieszczad, na górzystym terenie, w dolinie rzeki, otoczona lasami z naturalnymi siedliskami jodły, sosny, świerka, modrzewia i buka. Panujący na tym terenie mikroklimat umożliwia nam produkcję wysokiej jakości sadzonek roślin w pojemnikach i w gruncie. Surowy klimat pozwala nam uzyskać rośliny o wysokiej mrozoodporności.

W 2002 roku nawiązaliśmy współpracę z amerykańską szkółką Rich’s Foxwillo Pines z Woodstock w stanie Illinois, specjalizującą się w sprzedaży dorosłego materiału roślinnego – głównie rzadkich odmian form szczepionych, zarówno liściastych i iglastych. Wynikiem tej współpracy jest członkowstwo w American Conifer Society oraz pomoc w stworzeniu galerii zdjęć form szczepionych. Jesteśmy też w stałym kontakcie ze szkółką Iseli Nursery ze stanu Oregon, co pozwala nam na stałą wymianę doświadczeń oraz możliwość pozyskiwania nowych odmian.

Nasza szkółka w chwili obecnej oferuje szeroką gamę materiału roślinnego do dalszej produkcji, roślin z gruntu, form szczepionych, drzew oraz krzewów. Nawiązaliśmy kontakty handlowe z klientami z całej Polski oraz Ukrainy i Rosji. Wciąż się rozwijamy, zwiększając produkcję oraz asortyment.

Wiesław Krajewski

Barbara Krajewska

Wojciech Krajewski

Aleksander Krajewski

Czym się zajmujemy?

Produkujemy młodzież wysokiej jakości w multiplatach i P9. Większość naszej produkcji skupiona jest na materiale z gruntu w szerokiej jego gamie – od drzew 80 cm do 3-4 m. Posiadamy również produkcję doniczkową od C-2 do C-5. W najbliższej przyszłości planujemy rozszerzyć dział roślin produkowanych w pojemnikach, a w nieco dalszej zamierzamy produkować rośliny w donicach drewnianych do 1000 l oraz duże formy z gruntu.

Klimat

Szkółka położona jest u progu Bieszczad, około 300 m n.p.m. i według Bugały, Chylareckiego i Bojarczuka leży w V strefie klimatycznej. Według Alfreda Rehdera – byłego dyrektora arboretum w Bostonie, który opracował plan stref klimatycznych dla USA – w strefie IV, gdzie temperatury zimą wahają się od -23,3°C do -28,9°C; Według USDA natomiast – w strefie IVa.

Z własnego doświadczenia wiemy jednak, że zimy w Birczy są bardzo mroźne, a temperatura spada tu nawet do -35°C i potrafi utrzymywać się na tym poziomie stosunkowo długo. Lato natomiast jest upalne i deszczowe, temperatury dochodzą do 35-36°C.

Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowany został spadek intensywności opadów, co znalazło odzwierciedlenie w konieczności zwiększenia zużycia wody do nawadniania szkółki w trakcie trwania sezonu letniego.