Nowości w szkółce

Wraz z nadejściem wiosny powiększyliśmy ofertę o kilka odmian buka i nie tylko w dużych pojemnikach 80, 130, 230 L. Możliwe to było dzięki wprowadzeniu do szkółki nowoczesnych rozwiązań uprawy kontenerowej jaką jest „Pot in Pot”. Jest to kontynuacja modernizacji oraz unowocześnienia szkółki „Krajewscy” wynikająca ze współpracy oraz czerpania doświadczeń ze szkółek amerykańskich.